Personalet

Personalet på Toftehøjen arbejder tæt sammen i et team. Medarbejderne har forskellig baggrund og uddannelse, og det sikrer netop den mangfoldighed, der er til stor gavn, når vi arbejder med mennesker.

Personalet på Toftehøjen

Fælles for personalet på Toftehøjen er, at vi holder meget af at arbejde med mennesker, der er ramt af demenssygdom. Der lægges meget vægt på at skabe en tryg, rolig og hjemlig atmosfære på plejecentret.

Alle medarbejdere kommer i alle boliger. Hermed opnås et bredt kendskab til samtlige beboere, og beboerne vil i ferierne opleve færre nye ansigter. Vi arbejder alle i det daglige for, at Toftehøjen skal være et ganske særligt sted at bo, leve og arbejde - et sted præget af kommunikation, åbenhed og dialog.

Vi arbejder ud fra en personcentreret pleje - og omsorg. Det er vigtigt, at borgeren bliver mødt med respekt, og at vi anerkender og rummer det enkelte menneske der, hvor han / hun er. 

Personalet er tæt sammen med beboerne, og alle måltider indtages i fællesskab. Det er naturligvis også muligt at være sig selv i egen bolig, hvis der er et ønske om eller behov for det.