Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Omsorgscenteret Toftehøjen

BPR består af højst 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt beboerne og pårørende fra Omsorgscentret Toftehøjen. De resterende medlemmer vælges blandt interesserede borgere.

BPR høres om tilsynsrapporter og inddrages i fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv i og omkring centret, herunder bl.a. arbejdsrutiner og aktiviteter.

Rådene skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen og brugerne/de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere i plejehjem og lignende boliger, der modtager kommunale serviceydelser.

Rådene skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. 

 

Kommunen skal høre rådene

Kommunen skal høre rådene om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som de sundhedsfaglige tilsynsbesøg, der bliver gennemført i plejehjem og lignende boliger.

 

Medlemmer

Bodil Sommer Nielsen (Formand og Kasserer)

Rita Thorsen (pårørende)

Anne Klein (Ældrerådet)